Main menu:


Kategorie

Centrum Biznesowe Wejherowo

Centrum Biznesowe Wejherowo

Projekt: Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna


Rynek w Casablance

Rynek w Casablance

Projekt: Praca konkursowa [AC-CA]


Elbląg WOH

Elbląg WOH

Projekt: Analiza lokalizacji handlu


Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie

Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie

Projekt: Praca konkursowa


Analiza Puszczy Solskiej

Analiza Puszczy Solskiej

Projekt: Analiza lokalizacji miejsc postojowych


Koszulka MIT DUSP

Koszulka MIT DUSP

Projekt: Projekt konkursowy


WOH Starogard Gdański

WOH Starogard Gdański

Projekt: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Wieżowce Brodwino analiza

Wieżowce Brodwino analiza

Projekt: Analiza do decyzji o warunkach zabudowy


Studium wykonalności Gdynia Główna PKP

Studium wykonalności Gdynia Główna PKP

Projekt: Studium wykonalności – zagadnienia dotyczące handlu


MPZP Ogrodowa

MPZP Ogrodowa

Projekt: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Program usługowy

Program usługowy

Projekt: Analiza urbanistyczna


MPZP Jaromierz

MPZP Jaromierz

Projekt: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Kładka piesza Koge

Kładka piesza Koge

Projekt: Model 3D i rysunki warsztatowe


MPZP Ciechocino

MPZP Ciechocino

Projekt: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Wieżowce Zaspa analiza

Wieżowce Zaspa analiza

Projekt: Analiza do decyzji o warunkach zabudowy


Młode Miasto 3D

Młode Miasto 3D

Projekt: Wizja rozwiązań przestrzennych – model 3D


Basen we Freston

Basen we Freston

Projekt: Projekt architektoniczny i aplikacja planistyczna


Droga Krajowa nr 22

Droga Krajowa nr 22

Projekt: Analiza urbanistyczna


Wiatraki Koniecwałd

Wiatraki Koniecwałd

Projekt: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Studium kubaturowe

Studium kubaturowe

Projekt: Studium kubaturowe


SUiKZP Krokowa

SUiKZP Krokowa

Projekt: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


FORUM – dyplom

FORUM – dyplom

Projekt: Praca dyplomowa


Kładka piesza Svendborg

Kładka piesza Svendborg

Projekt: Model 3D i rysunki warsztatowe


Teatr w Hildesheim

Teatr w Hildesheim

Projekt: Koncepcja w ramach warsztatów